Hem

Kontakta oss:

 

Lena Kjellman, tel. : 070-287 69 61

 

E-post: info@bohuslansskargardsrad.se 

Vi finns på Facebook som 

Bohusläns Skärgårdsråd, BSR

är ett nätverk av samhälls- och intresseföreningar och öråd i Bohusläns skärgård, från Vrångö i Göteborgs södra skärgård till Koster i norr.

Som skärgård räknas öar och kustsamhällen som historiskt och kulturellt knyter an till havet. Skärgårdsrådet bildades 1977 på Malmön.

BSRs uppgift är att bevaka och främja befolkningens intressen ifråga om arbetstillfällen, bostäder, transporter, social service, skolor, miljö, kultur och natur, för att samhällena längs bohuskusten långsiktigt ska vara fungerande och levande året om.

Intentionen är också att förmedla relevant information till och mellan medlemsföreningarna.
Nu har vi genomfört vår första digitala Kuststämma!

Temat i år var Corona och hur det har påverkat oss!

Förutom medlemsföreningar från Göteborgs södra skärgård till Kosteröarna deltog fem inbjudna riksdagspolitiker:
Kenneth G Forslund S Kungälv, Sofia Westergren M Stenungsund, Magnus Jacobsson KD Uddevalla, Fredrik Christensson C Stångenäs och Johan Hultberg M Fjällbacka. 
Två tjänstemän deltog också:
Viktor Löfving, Länsstyrelsens krisberedskapsgrupp och Lenny Lämber, avdelningschef för verksamhetsstöd på Länsstyrelsen. 

Under stämman fick vi också, genom fyra förinspelade inslag från Öckerö, Åstol, Gullholmen och Koster, höra hur corona har påverkat våra kustsamhällen.
Några av dessa inslag ligger på vår Facebooksida: Bohusläns Skärgårdsråd. 

På den efterföljande årsstämman fick vi också en ny styrelse.
Till ny ordförande valdes Lena Kjellman, Flatön.
Till nya ledamöteri styrelsen invaldes Thomas Larsson, Asperö, Sara Törnquist, Åstol, Mathias Bruno, Hunnebostrand, Richard Rolf, Musön samt Helene Andersson Novela, Koster (suppleant)

Kvarstående styrelsemedlemmar är: Sigvard Utbult, Öckerö, Susanna Leibovici, Tjörnekalv, Åke Knutsson, Ellös, Anetté Larm Johansson, Varekil samt Dag Lundman, Hamburgsund (suppleant)

Vi avtackade vår tidigare ordförande Jan-Eric Ericsson och ledamöterna Kjell Björkqvist, Arne Amandusson, Göran Hahne och Åsa Hardin. 
Jan-Eric har varit vår ordförande i mer än 15 år och Kjell var en gång med och bildade Bohusläns Skärgårdsråd. 
En fysisk avtackning kommer att ske när corona tillåter det.

Bert Olsson, som varit vår valberedare under många år, lämnade också detta uppdrag. 
Vi tackar Bert för ett väl utfört arbete!
Till nya valberedare utsågs Lars Båld, Koster, Jan-Eric Ericsson, Grundsund och Kjell Björkqvist, Hisingen.


Yngve Larsson, Brastad kvarstår som revisor och som ny revisorsuppleant utsågs Ola Frithiofson, Tönsäng, Orust. 

Trots några mindre tekniska problem under stämman inser vi att det är så här många av våra möten kommer att ske framöver. Även om det fysiska mötet naturligtvis också är viktigt ibland. 
Men för oss som har långa avstånd och restider är den digitala tekniken fantastiskt bra. 
En kollektivtrafikresa mellan Koster och Göteborgs södra skärgård tar ca sex timmar. 

Styrelsen för Bohusläns Skärgårdsråd
/Lena Kjellman


På vår kuststämma i Rönnäng 6 april 2019, diskuterades bl. a. kustnära fiske och vita färjor i Bohuslän med våra tre riksdagspolitiker på plats:
Kenneth G Forslund (S) Kungälv
Roland Utbult (KD) Öckerö
Johan Hultberg (M) Fjällbacka

Bohusläns Skärgårdsråds Informations och inspirationsprojekt inom Leader:

Vårt första inspirationsmöte hölls i Vuxenskolans lokal i Lysekil i november 2018.

Vårt andra inspirationsmöte ägde rum i Kungshamns församlingshem 24 april 2019. 13 personer närvarade och lyssnade på goda exempel på samarbete mellan kommuner och föreningar. Exempel hämtade från Öckerö, Skaftö, Smögen och Koster.
Carl Forsberg, kulturutvecklare i Sotenäs kommun berättade hur kommunen arbetar aktivt med sina kulturföreningar. 

Vårt tredje inspirationsmöte ägde rum i Grebbestads vandrarhem 20 november 2019. Mötet samlade ett tiotal deltagare. Både lokala politiker, företagare och föreningsfolk.

Vårt fjärde möte hölls på Rossö i Strömstads kommun. Även detta möte var välbesökt.
Vi hade en bra diskussion och frågorna var i stort sett desamma som vid tidigare möten. Bygg- och bostads-frågan, kommunikationer, skolor, kommunal service, attraktionskraft, statistik mm.