Hem

Kontakta oss:

 

Lena Kjellman, tel. : 070-287 69 61

 

E-post: info@bohuslansskargardsrad.se
 
Bankgiro: 592-7850
Swish: 1230383323
Medlemsavgift
förening: 300 kr
enskild: 100 kr


Vi finns på facebook som 

Obs! Denna sida är under omarbetning, t.v. hänvisar till vår facebooksida för aktuell information

Vår ordinarie kuststämma blir digital även i år och hålls
lördag 8 maj kl 10. Tema Regional samverkan.
Anmälan till info@bohuslansskargardsrad.se

Bohusläns Skärgårdsråd, BSR, är en fristående förening och regional del av riksorganisationen Skärgårdarnas Riksförbund.


Verksamhetsområdet är Bohusläns och Göteborgs skärgård och föreningen verkar för att lyfta, belysa och förbättra den bofasta befolkningens vardagsliv i skärgården.

 

Medlemmar i Bohusläns Skärgårdsråd är samhällsföreningar och enskilda personer på bofasta orter och öar i Bohusläns och Göteborgs skärgård.


Som skärgård räknas öar och kustsamhällen som geografiskt knyter an till havet.
Skärgårdsrådet bildades 1977 på Malmön.

NYHETSBREV 8 MARS 2021

 

Bohusläns Skärgårdsråd (BSR) bildades år 1977 och har enligt stadgarna som ändamål
”att bevaka och främja den bofasta befolkningens intressen ifråga om sysselsättning, bostäder, social service, miljö, kultur och natur i Bohusläns skärgård och verka för en levande bygd året om”. 


 

INFO FRÅN BSR

  • Sprid gärna detta nyhetsbrev i era kanaler så att fler nås av informationen.

 

  • Nu är det dags att nominera kandidater till BSRs styrelse! Valberedningen mottar era nomineringar fram till och med den 10 april på denna e-post je.kamperhaag@gmail.com 

Vi söker och välkomnar nomineringar av ledamöter från hela vårt område; från Vrångö till Nord-Koster, med olika kompetenser, bakgrund och erfarenheter, alla kön och åldrar. Välkomna med era nomineringar!

 

 

  • Kuststämman för Bohusläns Skärgårds hålls 8 maj 2021 och blir digital. Det blir både årsmöte och en temadel. Mer info och formell inbjudan kommer snart. 

 

  • Nu är det hög tid att betala in medlemsavgiften för 2021. Avgiften är 300 kr per förening, 100 kr för enskild medlem, betalas in på bankgiro 592-7850

 INFO FRÅN SRF

  • Skärgårdarnas Riksförbund håller årsmöte 21 mars 2021. Mötet blir digitalt och och du kan anmäla dig på  info@skargardarna.se    

 

 

  • Skärgårdarnas Riksförbund har mottagit remiss om nya strandskyddet. Svar senast 3 maj. Har du synpunkter i frågan och vill vara delaktig maila till din regionala förening, dvs Bohusläns Skärgårdsråd info@bohuslansskargardsrad.se

 

  • Vill du ha nyhetsbrev från Skärgårdarnas Riksförbund skicka ett mail till info@skargardarna.se 


CORONA-INFO FRÅN VG-REGIONEN! 30/1-21


Pressmeddelande 10 december 2020 med anledning av att Bohusläns Skärgårdsråd har fått del av Thordénstiftelsens Alternativa Bohuspris 2020.
Vår del blev 200 000 och dessa ska vi i vår tur fördela ut till våra medlemsföreningar som samarbetat med oss under coronapandemin i sommar.
ETT STORT TACK TILL THORDÉNSTIFTELSEN och
VÅRA MEDLEMSFÖRENINGAR!

Vårt andra inspirationsmöte ägde rum i Kungshamns församlingshem 24 april 2019. 13 personer närvarade och lyssnade på goda exempel på samarbete mellan kommuner och föreningar. Exempel hämtade från Öckerö, Skaftö, Smögen och Koster.
Carl Forsberg, kulturutvecklare i Sotenäs kommun berättade hur kommunen arbetar aktivt med sina kulturföreningar. 

Bohusläns Skärgårdsråds Informations och inspirationsprojekt inom Leader:

Vårt första inspirationsmöte hölls i Vuxenskolans lokal i Lysekil i november 2018.

På vår kuststämma i Rönnäng 6 april 2019, diskuterades bl. a. kustnära fiske och vita färjor i Bohuslän med våra tre riksdagspolitiker på plats:
Kenneth G Forslund (S) Kungälv
Roland Utbult (KD) Öckerö
Johan Hultberg (M) Fjällbacka

Vårt tredje inspirationsmöte ägde rum i Grebbestads vandrarhem 20 november 2019. Mötet samlade ett tiotal deltagare. Både lokala politiker, företagare och föreningsfolk.

Vårt fjärde möte hölls på Rossö i Strömstads kommun. Även detta möte var välbesökt.
Vi hade en bra diskussion och frågorna var i stort sett desamma som vid tidigare möten. Bygg- och bostads-frågan, kommunikationer, skolor, kommunal service, attraktionskraft, statistik mm.