Hem

Kontakta oss:

 

Jan-Eric Ericsson tel: 070-620 55 87

 

E-post: info@bohuslansskargardsrad.se 

Vi finns på Facebook som 

Bohusläns Skärgårdsråd, BSR

är ett nätverk av samhälls- och intresseföreningar och öråd i Bohusläns skärgård, från Vrångö i Göteborgs södra skärgård till Koster i norr.

Som skärgård räknas öar och kustsamhällen som historiskt och kulturellt knyter an till havet. Skärgårdsrådet bildades 1977 på Malmön.

BSRs uppgift är att bevaka och främja befolkningens intressen ifråga om arbetstillfällen, bostäder, transporter, social service, skolor, miljö, kultur och natur, för att samhällena längs bohuskusten långsiktigt ska vara fungerande och levande året om.

Intentionen är också att förmedla relevant information till och mellan medlemsföreningarna.
Nytt Nyhetsbrev 18 juni 2020 
Bör fler få information från oss? Inkom med mailadress till info@bohuslansskargardsrad.se

På vår kuststämma i Rönnäng 6 april 2019, diskuterades bl. a. kustnära fiske och vita färjor i Bohuslän med våra tre riksdagspolitiker på plats:
Kenneth G Forslund (S) Kungälv
Roland Utbult (KD) Öckerö
Johan Hultberg (M) Fjällbacka

Bohusläns Skärgårdsråds Informations och inspirationsprojekt inom Leader:

Vårt första inspirationsmöte hölls i Vuxenskolans lokal i Lysekil i november 2018.

Vårt andra inspirationsmöte ägde rum i Kungshamns församlingshem 24 april 2019. 13 personer närvarade och lyssnade på goda exempel på samarbete mellan kommuner och föreningar. Exempel hämtade från Öckerö, Skaftö, Smögen och Koster.
Carl Forsberg, kulturutvecklare i Sotenäs kommun berättade hur kommunen arbetar aktivt med sina kulturföreningar. 

Vårt tredje inspirationsmöte ägde rum i Grebbestads vandrarhem 20 november 2019. Mötet samlade ett tiotal deltagare. Både lokala politiker, företagare och föreningsfolk.

Vårt fjärde möte hölls på Rossö i Strömstads kommun. Även detta möte var välbesökt.
Vi hade en bra diskussion och frågorna var i stort sett desamma som vid tidigare möten. Bygg- och bostads-frågan, kommunikationer, skolor, kommunal service, attraktionskraft, statistik mm.